ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสายชล ชมภู ผู้อ …

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 Read More »

เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมยอดภู วิท …

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวย วิทยาล …

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »