admin

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล ภูสถาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ได้มอบหม …

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพล ภูสถาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย Read More »

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสายชล ชมภู ผู้อ …

โครงการประชุมผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 Read More »

ยินดีต้อนรับ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบคลากรทางก …

ยินดีต้อนรับ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย Read More »